راهنمای نویسندگان


شیوه نامه نگارش مقاله فارسی برای نشریه علمی‑پژوهشی آب و انرژی

 

نویسنده اول1، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3

1- مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، نام شهر، نام کشور، پست الکترونیکی، شماره تلفن/دورنگار

2- مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، نام شهر، نام کشور، پست الکترونیکی، شماره تلفن/دورنگار

3- مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، نام شهر، نام کشور، پست الکترونیکی، شماره تلفن/دورنگار

چکیده (شامل 200 تا 250 کلمه)

چکیده باید به صورت یک پاراگراف شامل 200 تا 250 کلمه، موضوع و نتایج پژوهش انجام‌گرفته را بطور صریح بیان کند؛ یعنی اهمیت موضوع، لزوم انجام تحقیق و خلاصه‌ای از نحوه انجام آن و همچنین نتیجه بدست آمده را مطرح کند. در نگارش چکیده باید از بیان جزئیات، جدول، شکل و یا فرمول خودداری شود. تعداد کلمات کلیدی ارائه‌شده در انتهای چکیده باید حداکثر پنج کلمه یا عبارت باشد و باید بین آن‌ها ویرگول قرار بگیرد. چکیده همراه با عنوان، مشخصات نویسندگان و کلمات کلیدی باید در یک صفحه مستقل و در ابتدای مقاله تهیه شود. بخش چکیده نباید شامل کلمات اختصاری تعریف نشده باشد و باید با چکیده انگلیسی مطابقت داشته باشد. در متن چکیده باید از ارجاع به مراجع خودداری شود.

کلمات کلیدی

نشریه علمی‑پژوهشی آب و انرژی، راهنمای تهیه مقاله، آیین‌نامه نگارش، شیوه‌نامه فارسی، ارسال مقاله (پنج کلمه یا عبارت).

 

 

  • مقدمه

مقالات توسط داوران صاحب‌نام ارزیابی شده و این نشریه در پذیرش و یا عدم پذیرش و همچنین ویرایش و کوتاه‌نمودن مقالات برای چاپ آزاد است. مقالات ارسال‌شده نباید پیشتر در نشریات دیگر به چاپ رسیده و یا همزمان برای داوری به نشریات دیگر ارسال شده باشند و همچنین مسئولیت صحت مطالب ذکر شده در مقالات نیز بر عهده نویسندگان آن‌ها خواهد بود.  

  • راهنمای تنظیم مقاله

هر مقاله باید شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:

1-2- عنوان

عنوان مقاله باید حداکثر شامل 15 کلمه بوده و تمامی ویژگی‌های تحقیق انجام‌شده را نیز مشخص ‌کند. در عنوان مقاله باید از ذکر مخفف کلمات اجتناب شود.

2-2- نام و مشخصات نویسندگان

مطابق با آنچه که در ابتدای این شیوه‌نامه آمده است، نام نویسندگان باید در یک سطر و بعد از عنوان مقاله آورده شود و با ویرگول از یکدیگر جدا شوند. همچنین مشخصات نویسندگان شامل مرتبه علمی، نام دانشکده، نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور برای هر نویسنده در یک سطر نوشته شده و با شماره مشخّص شده و مطابق با آنچه که در ابتدای این شیوه‌نامه آمده است، به نویسندگان ارجاع داده شود.

نویسندگان باید فرد عهده‌دار مکاتبات[1] را با قرار دادن علامت ستاره (٭) در بالای اسم او در لیست نام نویسندگان مشخص کنند. بهتر است که شناخته‌شده‌ترین نویسنده به عنوان فرد عهده‌دار مکاتبات انتخاب شود و انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها به عنوان فرد عهده‌دار مکاتبات برای مقالاتی که حاصل پژوهش‌های دانشگاهی هستند، دارای اهمیت خواهد بود. درحالیکه برای مقالاتی که از سوی نهادهای صنعتی ارسال می‌گردند، انجام چنین شرطی لازم نیست.

3-2- چکیده و کلمات کلیدی

چکیده باید به صورت یک پاراگراف شامل 200 تا 250 کلمه، موضوع و نتایج پژوهش انجام‌گرفته را بطور صریح بیان کند؛ یعنی اهمیت موضوع، لزوم انجام تحقیق و خلاصه‌ای از نحوه انجام آن و همچنین نتیجه بدست آمده را مطرح کند. در نگارش چکیده باید از بیان جزئیات، جدول، شکل و یا فرمول خودداری شود. تعداد کلمات کلیدی ارائه‌شده در انتهای چکیده باید پنج کلمه یا عبارت بوده و باید بین آن‌ها ویرگول قرار بگیرد. چکیده همراه با عنوان، مشخصات نویسندگان و کلمات کلیدی باید در یک صفحه مستقل و در ابتدای مقاله تهیه شود. بخش چکیده نباید شامل کلمات اختصاری تعریف نشده باشد. همچنین این بخش باید با چکیده انگلیسی مطابقت داشته باشد. در متن چکیده باید از ارجاع به مراجع خودداری شود.

4-2- مقدمه

در این بخش، ابتدا باید کلیات موضوع مورد بحث بیان شده و سپس خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع و کارهای انجام‌شده همراه با ویژگی‌های آن (به نحوی که اهمیت انجام کار برای خواننده روشن گردد)، توضیح داده شود. در ادامه، نوآوری و مشارکت پژوهش انجام‌شده در مرزهای دانش و فناوری برای رفع مشکلات و کاستی‌ها، گشودن گره‌ها و یا حرکت به سمت یافته‌های نوین، در یک یا دو پاراگراف توضیح داده شود.

5-2- الگوسازی نظری یا تجربی

مطالب اصلی بیان‌شده در این بخش باید شامل تعریف طرح مسئله، مفاهیم مورد نیاز، روش‌های الگوسازی نظری یا تجربی و راه حل‌های ارائه‌شده باشد. در صورت استفاده از شکل‌ها، جدول‌ها و رابطه‌های ریاضی بکاررفته در مقاله، باید در متن مقاله به آن‌ها ارجاع داده شود.

به منظور حفظ انسجام و نظم ذهنی خواننده مقاله، سعی شود تا در نوشتن متن تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود و تمامی جملات پس از نگارش، حداقل یک بار مرور شوند تا از کامل‌بودن و درستی آن‌ها از نظر دستور زبان فارسی اطمینان حاصل گردد. لازم به ذکر است که جملات یک پاراگراف باید به صورت سلسله‌وار به هم مربوط بوده و یک موضوع را دنبال کنند.

6-2- نتایج و بحث

مهمترین بخش یک مقاله علمی‑پژوهشی، ارائه روان نتایج به‌دست‌آمده خواهد بود. بدیهی است که در ابتدا باید نتایج راستی‌آزمایی شوند و داورها قادر نخواهند بود تا بدون درستی‌سنجی نتایج، نظر قطعی خود را در ارتباط با درستی کار انجام‌شده بیان کنند. درستی‌سنجی نتایج باید به دو صورت کیفی و کمی انجام شود. بنابراین باید به روشنی نشان داده شود که الگوی توسعه‌یافته، نتایج درستی را به لحاظ کمی و کیفی ارائه داده است. همچنین در ادامه لازم است تا در ارتباط با رفتار تمامی نتایج در شکل‌ها و جدول‌های مختلف به طور کامل بحث شود تا خواننده نسبت به درستی کار انجام‌شده، اطمینان کافی حاصل نماید.

7-2- نتیجه‌گیری

در این بخش، باید نکات مهم به طور خلاصه مرور گردند؛ به نحوی که خواننده به نتایج اصلی کار به راحتی آگاه شود. سهم علمی ‌مقاله[2] در بخش نتیجه‌گیری باید به روشنی بیان شده و هرگز نباید عین مطالب چکیده در این بخش آورده شود. در این بخش می‌توان به کاربردهای تحقیق انجام‌شده اشاره کرد و نکات مبهم و قابل بررسی جدید را مطرح نمود و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‌های دیگر پیشنهاد داد.

8-2- تشکر و قدردانی (در صورت لزوم)

در این قسمت نویسندگان می‌توانند در صورت لزوم مراتب تشکر و قدردانی خود را از حامیان تحقیق که به صورت غیرمستقیم در پیشبرد آن نقش داشته‌اند، بیان کنند.

9-2- فهرست علائم

محل قرارگیری این بخش قبل از مراجع است و باید در ابتدا علائم انگلیسی و سپس علائم یونانی به ترتیب حروف الفبا و مشابه با آنچه که در ادامه خواهد آمد، بیان شوند:

علائم انگلیسی

A

مساحت، m2

E

مدول الاستیسیته، N/m2

علائم یونانی

ρ

چگالی، kg/m3

زیرنویس

f

سیال

بالانویس

*

شرایط مرجع

10-2- منابع و مراجع

مراجع می‌تواند شامل کتاب‌ها، مقالات مجلات علمی، اختراع‌های ثبت‌شده، مقالات کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های فنی، کارگاه‌های آموزشی، وب‌سایت‌های معتبر و دیگر منابع قابل استناد بوده و از ارجاع به گزارش‌های منتشرنشده، مقالات پذیرفته‌نشده و دیگر منابع غیرقابل استناد باید خودداری نمود.

لیست مراجع باید به ترتیب استفاده در متن مقاله تهیه و در انتهای مقاله به صورت انگلیسی آورده شود. بنابراین، در صورت استفاده از مراجع فارسی، باید مشخّصات آن‌ها به انگلیسی برگردانده شود و عبارت (in Persian) در انتهای آن قرار گیرد.

لازم به ذکر است که باید به تمامی مراجع در متن مقاله ارجاع داده شده و برای ارجاع به مراجع نیز تنها از شماره آن‌ها در لیست مراجع و در داخل دو کروشه استفاده شود (مانند: [1]) و نیازی به ذکر کلمه مرجع قبل از آن نیست (مانند: مرجع [1])؛ مگر آن‌که جمله‌ای با همین عبارت آغاز شود (مانند: در مرجع [1]...»). برای ارجاع به دو مرجع و یا چند مرجع با شماره‌های غیرمتوالی باید از «و» و برای ارجاع به چند مرجع با شماره‌های متوالی باید از خط‌تیره استفاده نمود مانند: [2 و 1]، [12-15]، [16و 9 و 2] و یا [3-4 و 1]).

شایان ذکر است که لازم است از استایل اندنوت قرارگرفته در سامانه نشریه برای وارد نمودن مراجع در مقاله استفاده نمایند. برای استفاده از این استایل، ابتدا آن را دریافت و در محیط نرم‌افزار اندنوت باز نموده و سپس آن را با نام دلخواه خود “Save as” کنید. سپس می‌توانید در پنجره استایل‌های نرم‌افزار اندنوت، استایل نشریه را بیابید.

11-2- چکیده انگلیسی

در هنگام ارسال مقاله فارسی به نشریه آب و انرژی، لازم است که چکیده یک صفحه‌ای انگلیسی در انتهای مقاله قرار گیرد. شیوه ارائه این چکیده در انتهای این راهنما آورده شده است. شایان ذکر است که پس از پذیرش علمی مقاله، از نویسندگان مقالات فارسی درخواست می‌شود که چکیده مبسوط انگلیسی سه صفحه‌ای نیز ارائه نمایند.

  • قواعد و مقررات نگارش

در این بخش، به قواعد و مقررات نوشتاری و ساختاری به تفکیک و به صورت مشروح پرداخته خواهد شد.

1-3- قواعد نوشتاری

 بهتر است تلاش شود تا از جمله‌های رسا، گویا و در حد امکان کوتاه استفاده شود. جداسازی اجزای مختلف متن در یک بخش با استفاده از پاراگراف‌بندی نیز کمک زیادی به سادگی فهم مطلب و روان‌بودن آن می‌نماید. سعی شود تا آنجایی که امکان‌پذیر است از بکارگیری فعل‌هایی مانند «می‌باشد»، «بوده باشد» و مانند آن‌ها به دلیل غیرشیوایی اجتناب شده و به جای آن‌ها، فعل‌های روان و ساده‌ مانند «است» و «شد» جایگزین شوند. اعداد بکاررفته در متن مقاله فارسی باید به صورت فارسی نوشته شوند.

در حد امکان تلاش شود تا برای کلمات غیرفارسی از معادل‌های فارسی آن‌ها، به ویژه در مواردی که معادل فارسی آن‌ها رایج و قابل فهم است، استفاده شود. برای نمونه، استفاده از ترکیب «لذا» به جای «برای همین» یا «به همین دلیل» مطلوب نیست. تا آنجایی که امکان‌پذیر است، این الگو برای لغات تخصصی نیز بکارگرفته شود؛ بدون تردید کلمه «فرآیند» زیباتر از «پروسس» است. در صورت وجود احتمال عدم آشنایی خواننده با معادل فارسی و یا متداول‌تر بودن واژه غیرفارسی، لازم است تا منشأ غیرفارسی در اولین کاربرد کلمه فارسی آن به صورت پانویس[3] آورده شود. توجه شود که تا آنجا که امکان‌پذیر است، نباید از کلمه لاتین در متن فارسی استفاده نمود. در بیان پژوهش‌های قبلی، نام محققان در متن باید به صورت فارسی نوشته شده و املای انگلیسی آنها در پانویس آورده شود.

1-1-3- علامتگذاری

استفاده صحیح از علائم نگارشی و علامتگذاری می‌تواند به خوانایی متن کمک زیادی کند. به عنوان نمونه، ویرگول می‌تواند اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث وجود دارد، از هم جدا کند. همچنین ویرگول نقطه برای جداسازی دو جمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بکار می‌رود. در نگارش متن، باید فاصله بین تمامی نقاط در انتهای جملات، دونقطه، ویرگول و ویرگول نقطه با کلمه قبل از خود حذف شده و کلمه بعد از آن‌ها نیز با فاصله‌ای به اندازه یک حرف پس از آن‌ها نوشته شود. خطوط تیره[4] نیز باید همواره از کلمات قبل و بعد از خود به اندازه یک حرف فاصله داشته باشند؛ مگر آن‌که قبل و یا بعد از آن‌ها عدد قرار گرفته باشد که در این صورت، باید فاصله بین آن‌ها حذف شود.

2-1-3- املاء

رعایت اصول نوشتار بر اساس قواعد نگارش فارسی ضروری است. در نگارش مقاله فارسی باید از کلیدهای ترکیبی ctrl+shift+2 بر روی صفحه کلید برای ایجاد نیم‌فاصله استفاده کرد. همچنین در نوشتن «ها»ی جمع، باید آن را از کلمه جمع بسته شده با نیم‌فاصله استاندارد جدا نمود. بهتر است تا حرف اضافه «به» همواره از کلمه بعد از خود به صورت جدا نوشته شود؛ مگر آن‌که این حرف جزئی از یک فعل، صفت و یا قید باشد؛ مانند: «بجا». کلمات فارسی یا انگلیسی نباید با قواعد عربی جمع بسته شوند. بنابراین «پیشنهادها» صحیح و «پیشنهادات» اشتباه است.

2-3- قواعد ساختاری

در این بخش، قواعد ساختاری موجود در نوشتار مقاله اعم از اندازه صفحه، فاصله از لبه‌های صفحه، نوع و اندازه قلم‌ها و دیگر موارد ارائه شده است.

1-2-3- شکل کلی مقاله

اندازه صفحات باید برابر با A4 در نظر گرفته شوند و فاصله از لبه‌های بالا، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با 3، 5/2، 2 و 2 سانتی‌متر انتخاب شود. متن مقاله باید به صورت تک‌ستونی تهیه شده و فاصله بین سطرها در عنوان، چکیده و متن مقاله در دیگر بخش‌ها نیز به صورت معمولی[5] انتخاب شود.

2-2-3- اندازه و نوع قلم‌ها

در این قالب نگارش، اندازه و نوع قلم مناسب برای هر بخش از مقاله رعایت شده است. بنابراین، نویسندگان محترم کافی است با انتخاب یکی از سبک‌های موجود در بخش استایل[6] نرم‌افزار مایکروسافت ورد، قواعد ساختاری مناسب برای هر بخش را به متن خود اعمال نمایند. همچنین برای انتقال متن به این قالب نگارش می‌توان پس از کپی‌کردن متن مورد نظر در فایل دیگر، بخشی از متن موجود در این قالب را انتخاب کرده و به شیوه ارائه‌شده در شکل 1 آن را جایگزین نمود.

شکل 1: نحوه کپی‌کردن نوشته از فایل دیگر و جایگزین‌کردن آن با متون موجود در این قالب

تمامی اصول بکاررفته به صورت خلاصه در جدول 1 ارائه شده‌اند. همچنین این جدول می‌تواند به عنوان الگویی برای ساخت جدول‌های مقاله نیز بکار رود.

جدول 1: اندازه و نوع قلم مربوط به بخش‌های مختلف مقاله فارسی

محل استفاده

نام قلم

اندازه

عنوان مقاله

B Nazanin Bold

16

نام مؤلفان

B Nazanin Bold

12

عنوان چکیده و عنوان کلمات کلیدی

B Nazanin Bold

11

متن چکیده و کلمات کلیدی

B Nazanin Bold

10

عناوین بخش‌ها

B Nazanin Bold

12

عناوین زیربخش‌ها

B Nazanin Bold

10

متن

B Nazanin

12

متن جدول‌ها، شکل‌ها و مراجع

B Nazanin

10

عناوین جدول‌ها و شکل‌ها

B Nazanin Bold

10

پانویس (فارسی)

B Nazanin

10

پانویس (انگلیسی)

Times New Roman

10

3-2-3- شکل‌ها و جدول‌ها

طرحواره‌ها، نمودارها و شکل‌های بکاررفته همگی باید با عنوان «شکل» نامگذاری شوند. همانطور که پیشتر اشاره شد، برای قراردادن جدول می‌توان از الگوی ارائه‌شده در بخش قبلی این قالب نگارش استفاده نمود. نوشته‌های داخل جداول مقالات فارسی باید به زبان فارسی و به صورت وسط‌چین نوشته شود و در صورت استفاده از پاورقی در جدول‌ها، باید محل قرارگیری آن‌ها در زیر همان جدول باشد. لازم به ذکر است که جدول‌ها باید قابل ویرایش بوده و نباید به صورت عکس ارائه شوند.

جدول‌ها و شکل‌ها باید در وسط صفحه همراه با شماره ترتیبی و توضیحات کافی درج شوند و با مطالب قبل و بعد از خود به اندازه یک سطر فاصله داشته باشند. شماره و توضیح تمام جدول‌ها در بالای آن‌ها و برای شکل‌ها در زیر آن‌ها آورده ‌شود. برای ارجاع به یک شکل یا جدول، لازم است شماره شکل پس از کلمه «شکل» و یا «جدول» و بدون پرانتز آورده شود؛ لذا مواردی مانند «شکل (1)» نادرست بوده و باید به صورت «شکل 1» نوشته شود. نحوه قرار دادن شکل‌ها و جدول‌ها نیز باید مشابه با جدول و شکل‌های موجود در این قالب نگارش باشند.

شکل‌های موجود در مقالات ارسالی باید دارای کیفیتی مناسب باشند. بعد از مرحله داوری و پذیرش مقاله نیز لازم است تا شکل‌ها با وضوحی حداقل برابر با 300 پیکسل در اینچ[7] و در قالب JPEG یا TIFF و همچنین در مواردی فایل اکسل نمودارها به صورت جداگانه ارسال شوند. به منظور وضوح هر چه بیشتر شکل‌ها، تلاش شود تا اندازه شکل تا حد امکان به اندازه تمام عرض صفحه استفاده شده و سپس با کلیک بر روی آن، به صورت شکل 2 عمل شود. خواهشمند است قلم تمامی شکل‌ها Times New Roman باشد. محورهای شکل‌ها، راهنمای شکل و اعداد درون آنها باید به انگلیسی نگاشته شوند. شایان ذکر است که هماهنگی نمودارها از نظر نوع و شماره قلم سبب زیبایی بیشتر مقاله خواهد شد. همچنین شکل‌ها باید به صورت یکپارچه در متن مقاله قرار گیرد و از افزودن تکست‌باکس و موارد دیگر به صورت جداگانه به شکل خودداری نمایید چرا که دچار به‌هم‌ریختگی خواهد شد. در نامگذاری محورهای نمودار باید عنوان محور همراه با ذکر واحد در ادامه آن آورده شود.

شکل 2: نحوه آماده‌سازی شکل پس از قرارگیری در مقاله

4-2-3- رابطه‌های ریاضی و سیستم واحدها

ابزار مت‌تایپ[8] برای نوشتن رابطه‌های ریاضی از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و تمامی ‌نمادهای مورد نیاز در این ابزار پیش‌بینی شده است. توضیحات تمامی متغیرها، مؤلفه‌ها و نمادهای جدید بکاررفته در رابطه‌ها (در صورتی که پیش از آن توضیح داده نشده باشند)، باید بدون فاصله و بعد از نوشتن رابطه بیان شوند. رابطه (1) به عنوان نمونه‌ای برای تنظیم نوع قلم و شماره آن در نرم‌افزار مت‌تایپ ارائه می‌شود.

(1)

 

که در آن ρ چگالی سیال، V سرعت مرجع، D طول مشخصه و μ لزجت سیال است.

سیستم واحد قابل قبول، سیستم بین‌المللی (متریک) است و در مواقع ضروری، می‌توان معادل آن در سیستم واحد دیگر در داخل پرانتز بکار برد.

5-2-3- شماره‌گذاری

در شماره‌گذاری عنوان‌های اصلی مقاله و زیرعنوان‌ها نباید بیش از سه شماره استفاده شود. شماره‌گذاری صفحات مقاله باید در قسمت پایین صفحه قرار گیرد. تمامی جدول‌ها، شکل‌ها و رابطه‌های ریاضی باید شماره‌گذاری شوند و در متن به آن‌ها ارجاع داده شود. برای شماره‌گذاری رابطه‌های ریاضی از یک جدول دو ستونی مانند زیر استفاده شود؛ به صورتی که شماره رابطه در انتهای سمت راست ستون سمت راست و رابطه ریاضی در انتهای سمت چپ ستون سمت چپ قرار گیرد. در ارجاع به معادلات باید شماره آن درون پرانتز قرار گیرد، مانند: رابطه (2).

(2)

 
  • فرایند داوری

اولین گام در راستای ثبت مقاله جدید در سامانه نشریه، ایجاد حساب کاربری یا ورود به آن توسط نویسنده مسئول مکاتبات است. پس از ورود به سامانه، لازم است اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی و نیز اسامی نویسندگان وارد شود. شایان ذکر است که باید ترتیب نویسندگان در سامانه نشریه و متن مقاله با هم مطابقت داشته باشند. پس از بارگذاری فرم کپی‌رایت و فایل‌های مقاله، مقاله در اختیار سردبیر محترم نشریه قرار گرفته و بررسی فنی اولیه از نظر تطبیق با چارچوب نشریه و نیز عدم همپوشانی با مقالات چاپ‌شده در مجلات داخلی و خارجی، انجام خواهد شد. پس از این مرحله، فرایند بررسی و داوری مقاله شروع شده و نتایج داوری از طریق پست الکترونیکی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. توجه به این نکته الزامی است که تصمیم‌گیری بر روی مقاله بر مبنای نظرات داوران و جمع‌بندی اعضای هیات تحریریه انجام خواهد گرفت؛ لذا هر گاه که نیاز به اتخاذ تصمیم در مورد پیگیری فرآیند آتی مقاله باشد، لازم خواهد بود که مقاله در جلسه هیات تحریریه نشریه که به صورت منظم ماهانه برقرار است، طرح شود. اطمینان داده می‌شود که این نشریه جزء معدود نشریاتی است که دارای جلسات منظم هیات تحریریه است. بدیهی است که هر چه سرعت پاسخگویی نویسندگان به اصلاح‌های درخواستی داورها سریع‌تر باشد، زمان تعیین وضعیت مقالات نیز کوتاه‌تر خواهد بود. علاوه بر این، نیاز است تا در هنگام پاسخگویی به نظرهای داورها به تک‌تک سؤال‌های ایشان پاسخ روشن داده شده و اقدام‌ها و تغییرهای صورت‌گرفته بر روی مقاله اصلاح‌شده نیز به روشنی در پاسخ نامه ذکر شود. همچنین لازم است تا کلیه اصلاح‌های انجام‌شده در مقاله با رنگ زرد هایلایت شود تا داورها به راحتی قادر به داوری مقاله اصلاح‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشند.


Template for AUT Journal of Water and Energy

 

First Authora, Second Authorb[9], Third Authorc

a First author affiliation, University/Institute

b Second author affiliation, University/Institute

c Third author affiliation, University/Institute

 

 

Abstract

Papers dealing with any aspect of engineering from fundamental sciences to applications in engineering systems and nature are solicited. The abstract should include definition of the problem, assumptions, method of solution, summary of important results and maximum in 200-250 words. The abstract should clearly state the objective, results and the conclusion of the work. The abstract appears before the keywords and cannot contain equations, figures, tables, or references.

 

 

Keywords

Water and Energy journal, author template, research article. (Maximum five keywords)

 

 

Corresponding Author: Email: username@EmailServer.com