درباره نشریه


فصلنامه علمی - تخصصی مهندسی آب و انرژی با درجه علمی و رویکرد علمی پژوهشی اقدام به فعالیت نموده است. این مجله علمی- پژوهشی دستاوردهای پژوهشی اصیل در موضوعات مربوط به آب و انرژی را با داوری به صورت مقالات علمی منتشر می‌کند. این مجله بستری برای تبادل یافته‌ها و اندیشه‌های نو پژوهشی با هدف گسترش و ارتقای دانش و فناوری آب و انرژی و تحلیل و ارائه پاسخهای مبتکرانه به چالش‌های مرتبط می باشد. به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، لکن محدود به این ها نیز نمی‌شود:

1- فناوری های نوین آب، اقلیم و انرژی

2- امنیت آب و انرژی

3- فناوری های نو ظهور آب و انرژی

4- تغییرات عامدانه در حوزه آب، اقلیم و انرژی

5- حکمرانی آب و انرژی

6- منابع نوین آب و انرژی(آب های ژرف، آب های پردازشی شده و....)

7- دیپلماسی آب و انرژی

8- مسائل فرهنگی و اجتماعی مهندسی آب و انرژی

9- آینده نگری و رصد مسائل آب و انرژی

10- هوشمند سازی و هوش مصنوعی در حوزه آب، انرژی و اقلیم

11-سایر موارد مرتبط


دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی،آزاد پایه گذاری شده است.

هزینه چاپ:

ارزیابی و انتشار مقالات در این نشریه دارای هزینه و بر اساس قوانین و مقررات  ابلاغی وزارت علوم می باشد.