شبیه‌سازی و بهبود توان توربین بادی با اعمال روش مکش لایه‌مرزی روی پره‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

پره‌ها و بال‌ها مبتنی بر سطوح آئرودینامیک به نام ایرفویل‌ها هستند. هر چند ایرفویل‌ها برای شرایط کارکرد بهینه شده باشند، باز هم دارای محدودیت‌هایی در عملکرد هستند چراکه شکل ثابتی دارند و نمی‌توانند پاسخگوی تمام شرایط کاری باشند. در مراجع علمی برای گسترش ناحیه کاری ایرفویل‌ها و بهبود رفتار آن‌ها، از تکنیک‌هایی به نام کنترل جریان استفاده می‌شود. یکی از روش‌های کنترل جریان روی ایرفویل‌ها روش مکش لایه‌مرزی می‌باشد که در این روش تلاش می‌شود لایه مرده و بدون انرژی نزدیک سطح، از درون سیال بیرون کشیده شده و سیال با انرژی اطراف، جای آن را بگیرد. در این مقاله ابتدا توربین ۶۶۰ کیلووات شرکت وستاس به عنوان مدل نمونه انتخاب و سپس هندسه آن ایجاد و مدل سه‌بعدی و شبکه محاسباتی آن توسعه داده شد و به‌طور کامل شبیه‌سازی و نتایج آن با اطلاعات تجربی آن توربین اعتبارسنجی گردید. در نهایت با استفاده از روش مکش لایه‌مرزی و با اعمال مقدار صحیح شدت مکش، می‌توان عملکرد آئرودینامیک روتور را تا ۸ درصد بهبود بخشید. از آنجایی که سیستم همیشه کارآمد نیست، برای بازگشت به پیکربندی اولیه باید سیستم مکش، کنترل و یا خاموش شود.

کلیدواژه‌ها